Tunarötter

Tunarötter skickas till alla medlemmar som erlagt medlemsavgift dock ej till familjemedlem. Skickas även till föreningar som vi har utbytestidning med samt vissa bibliotek.

Alternativ om hur du vill ha tidningen. Det finns fyra alternativ

  1. Endast hemskickad papperstidning
  2. Hemskickad papperstidning och PDF tidning
  3. Enbart PDF tidning (Föreningen slipper porto och tryckkostnad)
  4. PDF tidning samt vill ha papperstidning som  hämtas i lokalen vid öppet hus/medlemsöppet. (Föreningen slipper portokostnad)
  5. Nummer från och med 2016 finns under medlemsidan som kräver lösen. Se under övrigt.

PDF tidningen biläggs som en fil till din angivna e-postadress. Storlek 5-10 Mb. Din e-postadress syns ej i utskicket då tidningen adresseras till redaktören med hemlig kopia till alla som anmält sig för PDF tidning.

Inga ändringar görs från nuläget såvida du inte meddelar redaktionen detta till nedanstående e-postadress Till denna adress görs även eventuella förändringar av din e-postadress.

Stämmer det inte med vad du tidigare meddelat i sista utskicket, så ska vi rätta detta. Kan vara så att vi missat detta.

[email protected]

Ansvarig utgivare för tidningen är Håkan Gelin.

Redaktörer är Mats Borgs, Håkan Gelin,  och Margareta Borgs

Man kan köpa en enstaka papperstidning (Om överexemplar finns kvar) för 20 kr plus ev porto.

Går även att få som PDF fil för nummer från 2014 och framåt för icke medlemmar för 20 kr.

Innehåll äldre Tunarötter 

Uppdaterat register i sökbar PDF (1991-2021) innehållande samtliga artiklar i utgivna Tunarötter!

register-over-artiklar-tunarotter-21-11-25.pdf

Utgivning 2022

Nr 2 2022 har skickats ut 2-6 maj.Digtal version har gått ut,finns även på inloggningssidan för medlemmar.

/tunarotter-2022-2-sid-1.jpg

Nr 1 2022 har skickats ut 16 februari, Digtal version har gått ut,finns även på inloggningssidan för medlemmar.

/tunarotter-2022-1-sid1.jpg

Utgivning 2021

Nr 3 2021 har skickats ut den 12 november. Digtal version har gått ut,finns även på inloggningssidan för medlemmar.

/framsida.jpg

Nr 2 2021 har skickas ut den 20 maj. Digtal version har gått ut,finns även på inloggningssidan för medlemmar.

/forsattsblad.jpg

Nr 1 2021 är tryckt utskickat utskickat till medlemmarna 10 februari 2021.

/forstasida-1-2021.jpg

Utgivning 2020

Nr 3 2020 har skickats ut.

/tunarotter-forstasida.jpg

Nr 2 2020 har gått ut.

/tunarotter-2020-2-sid1.jpg

Nr1 2020 har skickats ut i början av februari 2020

/forsattssida.jpg

Utgivning 2019

Nr 3 2019 har skickats ut till medlemmarna i oktober 2019

/forstasida.jpg

Nr 2 skickades ut i juni 2019

/forstasida.jpg

Nr1 skickades ut i februari 2019

/nr-1-2019-forstasida_0001.jpg

Utgivning 2018

Nr 3 2018 Skicades ut i oktober 2018.

/forsida-tunarotter-nr-3-2018.jpg

 

Nr 2 2018 skickades ut i slutet av maj via Post Nord. Finns tillgänglig som nedladdning.

/sid-1-tunarotter-nr-2-2018.jpg

Nr 1 2018 skickas ut i början av februari via Post Nord. Finns tillgänglig som nedladdning.

/forsta-sida-nr-1-2018.jpg

Tryckfelsnisse var framme i nr 1 2018. På sid 9 skall nedan angivet stycke tas bort, rättning och koppling kommer i nummer 2 2018.

Då jag kontaktat leg. apotekaren Bo Ohlsson

om medlet Täolin fick jag även lite kompletterande

sidoinformation om dessa droppar bl. a.

”att eterhalten var så hög (20%) att den inte löste sig i

resten (omskakandet var därför viktigt) utan flöt ovanpå,

vilket påstås ha gjort att dropparna kunde användas som

startgas i vinterfrusna lastbilar.”

 

Nr 3 2017 har skickats ut i månadsskiftet oktober/november.

 /forstablad-tunarotter-3-2017.jpg

Nr 2 har skickats under vecka 22 2017.

/tunarotter-1-a-sida-nr-2-2017.jpg

Nr1 har skickats under vecka 8 2017.

 /framsida-tunarottter-1-2017.jpg

Utgivning 2016

Nr 3 2016 publicerad i månadskiftet oktober/november 2016.

 /omslag-tunarotter-nr-3-2016.jpg

Nr 2 2016

 /forstasida-nr-2-2016.jpg

 

Nr 1 2016.

Tyvärr är bildkvaliten inte den bästa i detta nummer beroende på problem i samband med trycket. Går att få i PDF med bra bilder om du e-postar till tidningen.

/sid-1-tunarotter-nr1-2016_0001.jpg

Utgivna nummer 2015

Nr 3 (Sista numret för år 2015)

Utskick kan komma att ske av papperstidning även till de som anmält enbart PDF tidining p.g.a bilaga med inbetalningskort avseende medlemsavgift 2016.

 

/tunarotter-nr-2015-framsida-2.jpg

 

Nr 2

 /framsida-nr-2-2015.jpg

Nr 1

 /forsta-sida-nr1-2015.jpg

Utgivna nummer 2014

Nr 4

Viktig information!

Tyvärr har ett feltryck skett av tryckeriet, som förskjutit texten från första sidan och framåt. Tyvärr har tryckeriet ej upptäckt detta innan utskicket vilket jag beklagar. Ny justerad tidning kan de medlemmar få som önskar detta om man skickar ett e-postmeddelande till [email protected]  Gäller även övriga som får tidning via posten.

Ett alternativ till detta  är att tidningen kommer att finnas som en fil i PDF på denna plats. Filen kommer under senast den 17 december att laddas upp här nedan. Den du öppna genom att klicka på och sedan spara på din dator. Då kan du också se detta som ett prov på hur Tunarötter fungerar som PDF tidning. Tycker du det är bra kan du bestämma ifall du vill ha den via e-postadressen i fortsättningen. Du kan då välja att få den både som papperstidning och e.post tidning eller enbart e-post tidning. 

Håkan Gelin

 

tunarotter-nr-4-2014.pdf

/scannad-framsida-nr-4-2015-just.jpg 

Nr 3

/tunarotter-nr-3-2014-omslag-.jpg

Nr 2

/tunarotter-nr-2-2014-omslag-.jpg 

 Nr 1

 /tunarotter-nr-1-2014-omslag-.jpg