Bli medlem, medlemsavgift

Om du vill bli medlem

Kontakta vår Kassör

Kerstin Seffes Göthesson, Storsveden 20, 781 97 Borlänge

tfn 0243-23 50 07, e-post: [email protected]

Medlemsavgifter

Medlemsavgift:

För år 2021 och framåt gäller följande. OBS en höjning med 20 kr jämfört med föregående år.

Medlem med undantag för nedan, 200 kr 

Familjemedlemmar = person i samma hushåll 50 kr.

Studerande 100 kr.

Ny medlem som betalar sin medlemsavgift under perioden oktober – december innebär att man har betalt avgiften även för nästkommande år.

För betalning använd vårt Plusgirokonto: 73 72 85-7

Ange namn, om möjligt adress  och telefonnummer. Om detta inte får plats i meddelandefältet skicka en e-post eller ett brev och upplys om adressen.

Medlemsavgift 2021

Skall vara betald senast 28 februari 2021.

Inbetalningkort kan fås om du inte betalar vi din dator. Kontakta Kerstin Göthesson 0243-23 50 07, e-post: [email protected]